امور مالی کارکنان

انشگاه آزاد اسلامی جهت رفاه حال کارکنان محترم اقدام به تخصیص وام های مختلف به ایشان نموده است. همکاران محترم جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با اداره حسابداری تماس حاصل نمایند. شرایط و مدارک مورد نیاز جهت دریافت این وام ها به تفکیک مورد از قرار زیر می باشد: