وام پس انداز

 

طبق بخشنامه شماره ۴۷/۴۰۳۰۹۸ مورخ ۱۸/‏۱۱/‏۱۳۹۱‬ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حداکثروام پس انداز کارکنان به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ یین گردیده که مدت بازپرداخت طبق جدول استخدامی تعیین می گردد.

(پرداخت وام منوط به توان مالی واحد می باشد)

 

شرایط دریافت وام

۱ – وام گیرنده بایستی ۳/۵ از وام قبلی خود را پرداخت کرده باشد.

۲ – مبلغ وام پس انداز از آخرین حکم کارگزینی و مدت سابقه تعیین می گردد.

۳ – وام گیرنده بایستی یک ضامن جهت دریافت وام معرفی نماید.

۴ – ضامن وام گیرنده نبایستی بیش از سه بار ضمانت کرده باشد.

۵- وام گیرنده جهت در خواست وام بایستی از طریق کارتابل الکترونیکی اقدام نماید.

۶ – وام گیرنده بایستی پس از تایید شرایط بالا اقدام به اخذ پرینت و امضاء نموده و فرم وام را به امور مالی تحویل دهد.

 

مدارک مورد نیاز

۱ – کپی فیش حقوقی

۲- حکم وام گیرنده و ضامن.