وام ودیعه مسکن

طبق بخشنامه شماره ۴۷/۴۳۳۴۴۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی وام ودیعه مسکن کارکنان به مبلغ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعین گردیده که مدت بازپرداخت آن ۷۲ ماه می باشد.

(پرداخت وام منوط به توان مالی واحد می باشد.)

 

شرایط دریافت وام

۱ – وام گیرنده بایستی ۳ سال سابقه خدمت در دانشگاه داشته باشد.

۲- در صورت دریافت وام در سنوات گذشته مابه التفاوت وام مورد نظر به وام گیرنده تعلق می گیرد.

۳ – وام گیرنده بایستی یک ضامن جهت دریافت وام معرفی نماید.

۴ – ضامن وام گیرنده نبایستی بیش از سه بار ضمانت کرده باشد.

۵- وام گیرنده جهت در خواست وام بایستی از طریق کارتابل الکترونیکی اقدام نماید.

۶ – وام گیرنده بایستی پس از تایید شرایط بالا اقدام به اخذ پرینت و امضاء نموده و فرم وام را به امور مالی تحویل دهد.

 

مدارک مورد نیاز

۱ – مبلغ سفته پس از تعیین سقف وام اعلام می گردد.

۲ – کپی فیش حقوقی و حکم وام گیرنده و ضامن

۳- کپی سفته پشت و رو که توسط وام گیرنده و ضامن امضاء شده باشد.

۴- اصل و کپی اجاره نامه معتبر که به تاریخ روز صادر گردیده.

(حضور ضامن هنگام امضاء در امور مالی الزامی می باشد.)