بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی

بیمارستانهای تابعه دانشگاه آزاد اسلامی

احتراماً به استحضار می رساند پیرو قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران با صندوق بیمه مازاد و درمان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی کلیه کارکنان و اعضای محترم هیأت علمی عضو صندوق و افراد تحت تکلفشان می توانند از امکانات بیمارستان های جواهری، بوعلی و امیر المومنین (ع) در بخش های بستری به شرح ذیل استفاده نمایند.

 
  • بیمارستان جواهری (خیابان دکتر شریعتی خیایان زرگنده)

دارای بخشهای سی سی یو، جراحی عمومی، زنان و زایمان، داخلی، اطفال و نوزادان آزمایشگاه، رادیولوژی، و سونوگرافی

 

  • بیمارستان بوعلی (میدان امام حسین ابتدای بلوار دماوند)

دارای بخشهای آی سی یو، سی سی یو، جراحی های عمومی، زنان و زایمان، داخلی، اطفال و وزادان، آنژیوگرافی، دیالیز، سنجش تراکم استخوان، پزشکی هسته ای، سنگ شکن برون اندامی فیزیوتراپی، دندانپزشکی تخصصی آزمایشگاه، رادیولوژی و سونوگرافی
 
  • بیمارستان امیرالمومنین (ع) (نازی آباد خیابان شیر محمدی)

دارای بخش های آی سی یو، سی سی یو، جراحی های عمومی، زنان و زایمان، داخلی، اطفال و نوزادان، سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان، فیزیوتراپی، آزمایشگاه، رادیولوژی و سونوگرافی

 
  • بیمارستان فرهیختگان (انتهای ستاری شمال میدان دانشگاه)

دارای بخشهای آی سی یو، سی سی یو، جراحی های عمومی، زنان و زایمان، داخلی، اطفال و وزادان، آنژیوگرافی، دیالیز، سنجش تراکم استخوان، پزشکی هسته ای، سنگ شکن برون اندامی فیزیوتراپی، دندانپزشکی تخصصی آزمایشگاه، رادیولوژی و سونوگرافی، درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی

 

 

* همکاران جهت استفاده از خدمات بیمارستان های امیرالمومنین (ع)، بوعلی و جواهری لازم است با دریافت گواهی از اداره رفاه واحد به امور رفاهی سازمان مرکزی مراجعه کرده و توسط آنها به این مراکز معرفی گردند.

 

اداره رفاه و تعاون